Categories
Histori Të gjitha

Gjuha shqipe e shkruar me shkronjat e veta pellazge

Shkruan: Aleksander HASANAS

AT; ET, ETNI, ETNIKE – {Etus) – Gjuha shqipe, ajo pellazge.
Fjala AT e gjuhës shqipe sjell në krejt gjuhët IE emërtimet: {At/dhe} Etni, Etnike, por edhe N’ational, Nacionale, ndërnationale, nacionalist, etj. (t = c/s).
Eshtë sërish kjo fjalë ‘At’ me origjinë të hershme, (ab- = father) ku nëpërmjet së cilës nënkuptojmë edhe: AT = Zot (Ati ynë lart në qiell).
Tek njeriu i lashtë shumë herë më #praktik se ‘njeriu i ri’ i sotmi religjionar, Dielli tek ta shihej si një ‘bir-zot” i të madhit krijues, autor, shkaku, arsyeja e krijimit të kësaj bote dhe gjithçka na rrethon,
Njeriu vjen në jete po ashtu si shkak i energjisë, i ngjizjes dytrupore, ai vjen në jetë – *Zâ = Zë, Jeton,
Tek gjuha shqipe kemi përemrin vetor, kallzoren “Atë” – fjalë kjo e lidhur ngushtësisht me fjalën: At = Zot (Diell) {për “atë” që është la-rt}
Toka rrotullohet “mbi/at-ë” dhe një rrotullim i plot (rreth Diellit – At) baraz një Vit, ky është një: At; Et; S’et i plotë 12 (muajësh) në këtë rast. [Një Set = 12 copë (komplet) gjysëm Seti = 6 copë]
Eshtë fjala shqipe: Et e cila sjell në gjuhën greke fjalën: Etos = Vit, ku mjaft qartë duket fjala e jonë shqipe aty: Et + prapashtesën e njohur greke “os”, Et+os = Etos = Vit (Year)
Jo rastësisht gjejmë tek gjuha shqipe fjalën: Et. J’et; jeton, ashtu si tek vulgaria latine duke patur parasysh se (b=v) kemi: Bita = Vita = Jetë.
Kjo është gjuha shqipe e cila na shfaqet e pastër edhe tek gjuha e kurdisur mjaft e varfër ajo latine e vdekur e palindur mirë, kemi fjalën shqipe: ‘Bi + At = Bi/atë; bitë, mbitë, VITE një mbi një = Jetë.
[Tek e lashta gjuha pellazge kemi #Abi = Father duke nënëkuptuar prej shqipes një objekt dy trupor: A bi = âshtë dy; një mbi një {prindër – Zot} At dhe Am.] (Shkaba me dy kokë)
Si ka mundësi që në gjuhën greke kemi: Etos = Vit dhe po ashtu *chrónia = vjet, vjeç? – Pra vihet re se kemi një largim total nga fjala ‘ET’ në ‘Hronia’ (χρόνια) kjo vërteton edhe njëherë se fjala ‘ET’ tek kjo gjuhë nuk ka zhvillim semantik të saj dhe i takon e padiskutim gjuhës së lashtë shqipe si rrjedhë e fjalës së saj: AT .
E pranuar nga studiues e insitute të larta gjuhësore botërore kemi një përshtatje të shkronjës së lashtë pellazgo -shqipe tek gjuhët e tjera me baze latine nga: B = W me vlerën e saj W = v/ϝ/φ(υ)
Tashmë vini re në gjuhët më të vjetra të njohura fjalën *Vit – dhe shihni aty se krejt tek të gjitha gjuhët ato flasin shqip.
The Proto-Indo-European word *wet-
Word *wet- Meaning year
See also Phrygian: ϝΕΤΕΙ ‘year’ ….. ………… Viti
Early Proto-Albanian: *weta ‘year’ …………… Vit
Linear B: za-we-te ‘this year’ ………………….. Sivjet
Linear B: we-to ‘the current year’ …………….. Viti
Proto-Celtic: wetos ‘year’………………………… Vit
Cypriot Syllabic Script: we-to-se ‘year’>>>>. Vit
Proto-Indo-European: *wételos ‘yearling’… një vjeçare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *