Tag: adn

  • Asimilimi i Europianit Neolitik E-V13 nga indo-evropianët

    Asimilimi i Europianit Neolitik E-V13 nga indo-evropianët

    Për shumë vite shumica dërrmuese e akademikëve kanë supozuar se E-V13 dhe linjat e tjera E1b1b erdhën në Ballkan nga Levanti jugor nëpërmjet Anadollit gjatë kohës së neolitit dhe se frekuenca e lartë e E-V13 ishte shkaktuar nga një efekt fonditor/themelues midis kolonizatorëve . Kjo teori ka atë që njerëzit E1b1b u asocuan me zhvillimin…

  • Studimi: Në Adn e njeriut duket shenja e varfërisë

    Studimi: Në Adn e njeriut duket shenja e varfërisë

    Varfëria lë gjurmë në Adn, duke modifikuar më shumë se 1500 gjene, baraz me 10% të tyre, thotë zbulimi i udhëhequr nga Northwestern University dhe i publikuar në American Journal of Physical Anthropology. Studimet treguan se si niveli social-ekonomik ndikon ndjeshëm në shëndetin dhe fillimin e shumë sëmundjeve. Studimet gjithashtu treguan se gjenet e përfshira…