Karnavale

Karnavalet e Shkodrës në vitin 1929

Nuk ka dyshim se Shkodra, ȃsht qyteti ma i vjetër i trashëgimisë së festimit të karnavaleve në Shqipëri. Ato kanë…

3 months ago

Këto janë “Karnavalet Ilire” në Bozovcë të Malësisë së Sharrit.

Këto janë “Karnavalet Ilire” në Bozovcë të Malësisë së Sharrit. Këto janë disa festa autoktone shqipare që brez pas brezi…

2 years ago