Një vitrinë për të njohur e vlerësuar botën e faunës të Shqipërisë

Me trokitjen e tingujve të pranverës troket dhe këmbana e kujtesës e cila përkon me një event të veçantë për dashamirësit e habitatit të botës natyrore të kafshëve dhe biodokumentimit të tyre nga artistë fotogravë të të gjithë trevave shqipëtarë. Trembëdhjetë marsi i 2018-ës, shënon një ngjarje të pazakontë në traditën kulturore të të gjitha… Continue reading Një vitrinë për të njohur e vlerësuar botën e faunës të Shqipërisë

Pasurite Energjitike

Zona e Fierit eshte nje nga zonat me te medha, me dy vendburime nafte, Patosin dhe Marinzen. Ketu nafta gjendet ne zonat ranore dhe ka permbajtje te larte benzine. Perpunimi i saj behet ne qytetin e Fierit, ne kompleksin kimiko-energjetik.Zona e rrjedhjes se poshtme te Devollit, me vendburimin e Kucoves eshte zona me e vjeter… Continue reading Pasurite Energjitike

Laguna e Karavastase

Ndahet nga deti nëpërmjet një brezi të gjërë rëre, të mbuluar nga pylli i dendur, buzë te cilit ndodhet një plazh mjaft i madh. Lidhet me detin me tri kanale, njëri prej të cilëve artificial, i hapur për nevojat e peshkimit. Nëpër këto kanale, si pasoje e baticës dhe zbaticës, rrjedhja e ujit ndryshon drejtim… Continue reading Laguna e Karavastase